Welkom bij Heersink Mediation

Is er een conflict ontstaan, waarbij het niet meer lukt om er samen uit te komen, dan kan mediation u helpen om toch tot een oplossing te komen.

Wanneer is mediation geschikt voor u?

  • Wanneer u en de andere partij aan een oplossing willen werken waarmee u beiden tevreden kunt zijn
  • Wanneer u allebei bereid bent zich hiervoor in te zetten
  • Wanneer u bereid bent om een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen om u te begeleiden
  • Wanneer u ook in de toekomst samen wilt kunnen werken of wanneer u de relatie op een goede manier wilt kunnen beëindigen.

Heersink Mediation richt zich op:

  • Echtscheidingsbemiddeling (opstellen ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant, verbeteren communicatie na een echtscheiding)
  • Conflicten in de familiesfeer (familieverhoudingen, boedelverdeling)
  • Conflicten binnen de gezondheidszorg (zorgverleners onderling, patiënt-zorgverlener)
  • Persoonlijke conflicten (bijvoorbeeld ruzie met de buren)  
  • Zakelijke en arbeidsgerelateerde conflicten (arbeidsvoorwaarden, omgangsvormen, ontslag, ziekteverzuim, intercollegiale problemen)
  • Conflicten binnen het onderwijs.

Ook kan contact opgenomen worden met Heersink Mediation wanneer de inzet van een bijzondere curator gewenst is. Een bijzondere curator kan een minderjarige vertegenwoordigen in een conflict met zijn of haar ouders of voogd.Dit conflict kan gaan over de opvoeding, de verzorging of het vermogen van de minderjarige. De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol, dat wil zeggen probeert eerst te praten met de ouders of voogd om het conflict op te lossen. Lukt dit niet, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in een rechtszaak.
De rechter kan uit eigen beweging (ambtshalve) een bijzondere curator benoemen als hij dat in het belang van een minderjarige nodig vindt. Maar de minderjarige zelf of andere personen die bij de zaak betrokken zijn (belanghebbenden) kunnen ook om een bijzondere curator vragen.

Bij Heersink Mediation is het mogelijk om ook buiten de normale kantooruren een afspraak te maken, namelijk ’s avonds (aanvang gesprek voor 20.30 uur) of op zaterdagochtend. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Heersink Mediation is aangesloten bij de MfN: de Mediators federatie Nederland (Voorheen NMI: Nederlands Mediation Instituut) en de NMv (Nederlandse Mediators Vereniging). Tevens is Heersink Mediation geaccrediteerd voor Familiemediation.